MMM2016 Propozice
.
Datum konání:
 • 22-24.1.2016


Místo konání:

Povrch dráhy:
 • Koberec

Soutěžní kategorie:
 • M1:18 STOCK 2WD
 • M1:18 STOCK 4WD
 • M1:18 FORMULE
 • M1:18 OPEN
 • M1:28 STOCK
 • M1:24 FORMULE
 • M1:24 RETRO
 • M1:24 EXPERT
 • M1:28 OPEN
 • M1:32 TRUCK (Truck-Stock/Truck-Open)
 • Truck-Stock a Truck-Open: nikdo nemůže jet obě kategorie, musí si vybrat jen jednu, trucky totiž pojedou společně, na trati se tedy pravděpodobně setkají trucky dvojí specifikace, pouze vyhodnocení výsledků proběhne odděleně. To tedy dává dobrou příležitost pro více pilotů obsadit pozici na stupních vítězů. Do příslušné kategorie trucků soutěžící zařadíme, podle toho, co upřesní při registraci. Kategorie Truck-Stock bude samozřejmě podléhat přísné kontrole definovaných omezujících parametrů.

Hlavní pořadatel:
 • RC Team Vysoké Mýto

Funkcionáři závodu:
 • Ředitel závodu - Jiří Vaněk, RC Team Vysoké Mýto
 • Technické zabezpečení - Jan Rensa, obec České Heřmanice
 • Koberec - přislíbilo zapůjčit MK Zubří
 • Registrace a časomíra - vypomůže M.Kotraba, MK MiKy
 • Pořadatelé - členové RC Teamu Vysoké Mýto

Závodníci:
 • Zúčastnit se může jakýkoliv závodník z jakéhokoliv státu
 • Není nutná licence ani klubová příslušnost
 • Vstup do haly pouze v čisté sálové nebo domácí obuvi. Vstup v botech je přísně zakázán
 • Závodník je povinen použít pokrývku na připravený stůl
 • K parkování osobních vozidel využít výhradně značených parkovišť
 • K dispozici je zdarma velké parkoviště přímo před Kulturním domem

Věkové kategorie:
 • Mladší junioři .......... do 12 let ke dni zahájení závodu
 • Starší junioři .......... do 18 let ke dni zahájení závodu
 • Senioři ................. do 40 let ke dni zahájení závodu
 • Old Stars ............... nad 40 let ke dni zahájení závodu

Počítací zařízení:
 • M1:18 systém AMB
 • Ostatní kategorie optický systém Robitronic
 • Každý závodník je povinen mít vlastní měřící čip spolupracující s výše uvedeným systémem
 • Za funkčnost čipu je zodpovědný závodník

Registrace:
 • POZOR !!! : Definitivní uzávěrka elektronických registrací do MMM2016 je 15.ledna 2016 ve 20:00 hodin !
 • Po výše uvedeném datu bude registrace možná už jen ve vyjímečných případech a to přímo u ředitele závodu a za startovné zvýšené o 100%.

 • Tombola

  Na závěr každého soutěžního dne proběhne slosování tomboly.

  Tombola je nejenom projevem vstřícnosti pořadatelského klubu a sponzorů mistrovského závodu, ale i motivačním prvkem pro včasnou a korektní registraci do závodů.

  Podmínky zařazení soutěžícího do slosování tomboly:

  Soutěžící se včas zapíše do Registrace do závodů:
  • při registraci do 30.9.2015 bude soutěžící do slosování tomboly zařazen 3x
  • při registraci do 31.10.2015 bude soutěžící do slosování tomboly zařazen 2x
  • při registraci do 30.11.2015 bude soutěžící do slosování tomboly zařazen 1x
  • při registraci po 30.11.2015 soutěžící do slosování tomboly už zařazen NEBUDE

  Soutěžící při registraci uvede pouze správné a pravdivé údaje (čísla čipů, atd.). Pokud soutěžící uvede nesprávné údaje a způsobí tak obsluze časomíry vícepráce, může být ze slosování tomboly vyřazen.

  Cenu v tombole může vyhrát pouze soutěžící, který v daný den závody skutečně absolvoval. V opačném případě je losovací žeton vyřazen a losuje se znovu.

  Cenu v tombole může vyhrát pouze soutěžící, který je v momentě losování tomboly fyzicky přítomen a může si ji na místě osobně převzít. V opačném případě je losovací žeton vyřazen a losuje se znovu.

  Jeden soutěžící může v jeden den vyhrát pouze jednu cenu. Pokud by byl vylosován opakovaně, je losovací žeton vyřazen a losuje se znovu.

  V případě jakýchkoliv pochyb rozhodne o definitivním řešení problému ředitel závodu.


Startovné:
    Základní startovné:
 • 100 Kč - Žáci a studenti SŠ
 • 100 Kč - Osoby s průkazem ZTP
 • 150 Kč - Studenti VŠ
 • 200 Kč - Ostatní
    Příplatek za každou další kategorii:
 • +  50 Kč - Žáci a studenti SŠ
 • +  50 Kč - Osoby s průkazem ZTP
 • +  50 Kč - Studenti VŠ
 • + 100 Kč - Ostatní
 • Poznámka:
  Startovné neslouží k finančnímu obohacení pořadatele, ale bude použito pro zabezpečení komfortu závodníkům a na pokrytí nezbytných nákladů na konání akce.

Časový harmonogram:
 • Pátek 22.1.2016
  od 14:00 ................ Vstup do haly

  14:00 - cca 22:00 ... Volný trénink a potvrzení registrace do sobotního závodu zaplacením startovného
 • Sobota 23.1.2016
  07:00 - cca 08:30 ... Volný trénink a potvrzení registrace do sobotního závodu zaplacením startovného
  08:30 - cca 08:55 ... Slavnostní zahájení závodu, rozprava
  09:00 - cca 19:00 ... Kvalifikační jízdy a finálové jízdy kat. M1:24, M1:28, M1:32
  cca 19:00 - 20:30 ... Vyhlášení výsledků sobotních závodů
  cca 20:30 - 22:00 ... Volný trénink a potvrzení registrace do nedělního závodu zaplacením startovného
 • Neděle  24.1.2016
  07:00 - cca 08:30 ... Volný trénink a potvrzení registrace do nedělního závodu zaplacením startovného
  08:30 - cca 08:55 ... Slavnostní zahájení závodu, rozprava
  09:00 - cca 16:00 ... Kvalifikační jízdy a finálové jízdy kat. M1:18
  cca 16:00 - 17:00 ... Vyhlášení výsledků nedělních závodů

Stravování:
 • K dispozici jsou služby Kulturnímu domu přilehlé restaurace

Ubytování:
 • Pro nenáročné ve vlastních spacích pytlech na karimatkách v sále KD.
 • Ubytování pro náročnější je k dispozici ve Vysokém Mýtě a okolí (Litomyšl, Choceň...)
Tipy na výlety po okolí: