Registrace do závodů

Velmi Vás žádáme, aby jste všechny potřebné informace vyplňovali zodpovědně, pravdivě a vkládali správná čísla čipů. Údaje jsou potřebné pro řádný chod měřicího software. Usnadníte tak práci organizátorům, ušetříte cenný čas sobě a umožníte, abychom Vám mohli poskytnout dobrý servis.

Včasnost Vaší registrace a správnost vyplnění údajů bude oceněna a to odpovídajícím způsobem zařazení Vašeho jména do Tomboly. Při registraci po 30.11.2015 soutěžící do slosování tomboly už zařazen NEBUDE.

Definitivní uzávěrka elektronických registrací je 20.ledna 2016 ve 20:00 hodin. Po výše uvedeném datu bude registrace možná už jen u ředitele závodu a to za startovné zvýšené o 100%.

Registrace na MMM2016 byly ukončeny 20.1.2016.

Pokyny pro vyplnění registrace na MyRCM:

Povinné vyplněnní údajů je označeno (*) a navíc je vyžadováno vyplnění:
narozenin, čísla čipu (cip / carld 1)

Pravdivě vyplňte:
- kategorii, příjmení, jméno, stát, e-mail,
- rok narození (den, měsíc může být smyšlen),
- frekvenci, číslo čipu (cip / carld 1)

Pokud nechcete uvést ulici, PSČ, umístění (obec), tak do příslušné kolonky vyplňte 3-5 křížků ( xxxxx )

Ostatní údaje jsou k vyplnění dobrovolné. Vhodné je vyplnit i název klubu (Klub) nebo místo něj alespoň název obce bydliště. Při nevyplnění této kolonky bude pořadatelem doplněn název obce bydliště automaticky.

Poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetím osobám.

Registrací závodník vyslovuje souhlas k zpracování výsledků závodů s uveřejněním jeho příjmení, jména, věkové kategorie, státu a klubu, foto a videodokumentace z akce.