Tombola

Na závěr každého soutěžního dne proběhne slosování tomboly.

Tombola je nejenom projevem vstřícnosti pořadatelského klubu a sponzorů mistrovského závodu, ale i motivačním prvkem pro včasnou a korektní registraci do závodů.

Podmínky zařazení soutěžícího do slosování tomboly:

Soutěžící se včas zapíše do Registrace do závodů:
• při registraci do 30.9.2015 bude soutěžící do slosování tomboly zařazen 3x
• při registraci do 31.10.2015 bude soutěžící do slosování tomboly zařazen 2x
• při registraci do 30.11.2015 bude soutěžící do slosování tomboly zařazen 1x
• při registraci po 30.11.2015 soutěžící do slosování tomboly už zařazen NEBUDE

Soutěžící při registraci uvede pouze správné a pravdivé údaje (čísla čipů, atd.). Pokud soutěžící uvede nesprávné údaje a způsobí tak obsluze časomíry vícepráce, může být ze slosování tomboly vyřazen.

Cenu v tombole může vyhrát pouze soutěžící, který v daný den závody skutečně absolvoval. V opačném případě je losovací žeton vyřazen a losuje se znovu.

Cenu v tombole může vyhrát pouze soutěžící, který je v momentě losování tomboly fyzicky přítomen a může si ji na místě osobně převzít. V opačném případě je losovací žeton vyřazen a losuje se znovu.

Jeden soutěžící může v jeden den vyhrát pouze jednu cenu. Pokud by byl vylosován opakovaně, je losovací žeton vyřazen a losuje se znovu.

V případě jakýchkoliv pochyb rozhodne o definitivním řešení problému ředitel závodu.