Mini-Z MR03 Standard: Podélná pružící jednotka

Autor článku: Libor

V tomto článku se zaměříme na podélnou pružící jednotku modelu MiniZ MR03 v kategorii Standart. Někdy ji nazýváme také tlumič, ale není to ideální pojmenování, protože sériové provedení pružící jednotky poskytuje nedefinovaný útlum třením. Ten kolísá kus od kusu mezi nulovým až po útlum znatelný. To má pochopitelně vliv na jízdní vlastnosti a proto se budeme snažit o změnu při využití „krabičkových“ dílů.
Nejprve se podívejme, jaké funkce podélná pružící jednotka plní.Podélná pružící jednotka je umístěna nad horním krytem šasi. Povšimněme si na první fotografii, že vlivem pružiny se spodní závěs (téčko) se zadní nápravou prohýbá dolů. Tento negativní průhyb je potřebný při nájezdu do zatáčky kdy se zanoří přední část modelu, aby zadní kola neztratily kontakt s povrchem dráhy. Opačný průhyb je výsledkem předpětí pružiny. Správné nastavení předpětí pružiny je, když model připravený k jízdě po položení na dráhu má téčko rovné, bez průhybu.Pružící jednotka zvětšuje tuhost odpružení při přejezdu nerovností. Při těchto pohybech nejvíce poznáme chybějící útlum podle neklidného chování zadní části modelu. Chvění a odskakování z toho důvodu může i na hladké RCP dráze vyvolat převrácení modelu.Důležitou funkcí pružící jednotky je opora při akceleraci. Vlivem výškového rozdílu mezi osou zadních kol a polohou téčka dochází k jeho průhybu. Ten je nežádoucí, protože při něm téčko zmenšuje svoji poddajnost v krutu. Bez podélné pružící jednotky by model při akceleraci v zatáčce rychle ztratil kontakt zadních kol s povrchem dráhy a dostal by se do přetáčivého smyku.Pružící jednotka má velmi jednoduchou stavbu a vykazuje řadu vůlí. Především „vakl“ pístku v těle tlumiče můžeme výhodně využít.Abychom dosáhli jednoznačného útlumu, je třeba do jednotky vpravit hustý, tepelně stálý tuk, který nebude měnit svoji viskozitu. Mně se osvědčily středně husté tuky Atomic nebo Tamiya, určené pro třecí tlumiče. Nanesu je v malém množství na hlavičku a část dříku pístku, vsunu pístek do těla tlumiče a několikrát jím projedu celou dráhu. Výsledkem je citelný odpor proti pohybu. Doporučuji vyzkoušet nejen různé viskozity, ale také množství tuku, které do tlumiče vneseme. V žádném případě nesmíme použít takový tuk nebo jeho objem, aby vytékal z tlumiče a mohl znečistit dráhu.Pístek je spojen se zadním úchytem pomocí závitu, který nám umožní nastavit celkovou délku pružicí jednotky. Opačný průhyb téčka (negativní dráha) po odlehčení zadní nápravy je omezen právě maximálním vysunutím pístku z těla tlumiče. Když nám v prudkých vracečkách odskakuje zadní část auta, můžeme prodloužením tlumiče dosáhnout zlepšení.Zvýšením polohy zadního úchytu tlumiče, např. vložením jedné plastové matičky, dosáhneme stejného efektu, jako kdybychom použili mírně tvrdší pružinu. Zmenší se tím zanořování zadní části při akceleraci, tzn. model bude méně nedotáčivý pod plynem.Zkontrolujeme také lehkost pohybu zadního kulového úchytu tlumiče. Jestliže se koule v oku pohybuje ztuha, má to vliv na chod tlumiče i na vzájemný stranový pohyb obou částí podvozku. Můžeme buďto oko roztáhnout nástrojem pro montáž kulových čepů, anebo také stačí povolit upevňovací šroubek (na fotografii na něj míří hrot šroubováku) o 1/4 až 1/2 otáčky.


Komentáře k článku:


Petr Dvořák:

Já do tlumiče žádnou vazelínu ani tuk nedávám a kloubek (tlumiče) na zadní nápravě dotahuju na pevno.